Canaria Travel, spol. s r.o.

pre

Vybrané komentáře účastníků

"Prodejní dovednosti & týmová práce" 17. - 18. 4. 2010

 • Kurz mě velmi obohatil, co se týče nových i již stávajících poznatků
 • Kurz byl veden srozumitelně, byly dány rady k prodeji i k různým situacím.
 • Dobrá zkušenost a snad to nám všem pomůže být team.
 • Odpočinkově - naučný víkend, trochu stmelení kolektivu :-) - příjemné prostě :-).
 • Kurz mě mile překvapil, líbí se mi střídání výkladu + školení formou hry.

Jako nejvíce přínosné účastníci uvedli např.:

 • Komunikace uvnitř týmu. Schopnost pohotově reagovat na modelové situace.
 • Aktivita.
 • Vše.
 • Celý kurz.
 • Aktivní cvičení.
 • Podrobné popisy verbální i neverbální komunikace a jejich příklady.
 • Rady k prodeji.
 • Týmová praktická cvičení.
 • Poznání se navzájem, ujasnění si komunikace.