Tréninkové a rozvojové programy

Prezentační
dovednosti

Delegování

Nákupní
dovednosti

Motivace

Kariérní
rozvoj

Osobnostní
rozvoj

NLP

Kulaté stoly
- umění facilitace

Asertivita

Osobní image

Telefonování

Obchodní dovednosti

Marketing

Poprodejní
aktivity

Time
management

Konflikty
a jejich řešení

Neverbální
komunikace

Vedení
porady

Vedení
projektu

Budování
partnerství

Podávání
zpětné vazby

Leadership

Komunikace

Týmová
práce

Vedení
pohovoru

Jednání
se zákazníky

Change
management

Typologie
zákazníků

KAM

Conference
call

Komunikace
pracovníka servisu

Vyjednávání

Změnové
chování

Firemní
kultura

Bráníme se úzkému pojetí a snažíme se v případě potřeby i propojit jednotlivé tematické okruhy při designu konkrétního rozvojového / tréninkového programu tak, aby to reflektovalo hlavní cíle, které je třeba dosáhnout.

Při tvorbě a realizaci tréninkových  / rozvojových programů vybíráme taková východiska, přístupy, teorie, metody, postupy, které nacházejí uplatnění u našich klientů při jejich rozvoji a řešení konkrétních praktických situací.