Náš přístup

Naše rozvojové a tréninkové programy, koučování, konzultace, manažerská soustředění a speciální programy připravujeme na základě konkrétních potřeb a požadavků klientů. Reflektujeme jejich specifické potřeby a požadavky pramenící z postavení na trhu a vnitřní situace.

Náš přístup k řešení potřeb našich klientů / zákazníků vychází ze třech základních kroků:

 

 

Uvědomujeme si, že kritériem dlouhodobého úspěchu a rozvoje je dosažení dlouhodobých cílů, zároveň však nepodceňujeme krátkodobé cíle našich klientů.

Úspěšné firmy usilují o to, aby rozpoznaly včas příležitosti a eliminovaly hrozby, které současná turbulentní doba sebou přináší.

My usilujeme o to napomoci našim klientům reagovat na změny a připravit jejich zaměstnance - jejich lidský potenciál - flexibilně na tyto změny reagovat.

Usilujeme o budování partnerských vztahů s našimi klienty založených na vzájemné důvěře. To je pro nás odrazovým můstkem pro zacílení tréninkových  rozvojových programů, koučování,  konzultací, týmových soustředění i speciálních programů tak, aby bylo naplněno naše krédo: „Pomáháme rozvíjet váš potenciál.“

Na čem jsou založeny tréninkové a rozvojové programy

  • Při našich trénincích jsou účastníci vtaženi do děje a spolupodílejí se na jejich průběhu.
  • K prohloubení interakce využíváme diskuse, práci ve skupinách, ve dvojicích, hraní rolí v simulovaných situacích a ponecháváme značný prostor pro individuální práci.
  • Úroveň svých schopností v různých oblastech si mohou uchazeči ověřit při řešení případových studií, prostřednictvím testů, formou  hraní různých rolí v situačních scénkách.
  • Tréninkové a rozvojové programy koncipujeme tak, že v jejich průběhu si účastníci mohou připravit i řadu praktických pomůcek pro svoji práci.
  • Usilujeme v rámci možností o zakomponování individuálního přístupu k jednotlivým účastníkům kurzu tak, aby v sobě odhalovali své přednosti.

 

Díváme se na věci z různých úhlů

ruzne uhly 1
ruzne uhly 2
ruzne uhly 3
ruzne uhly 4