ČEZ a.s.

ČEZ a.s.

Vybrané komentáře účastníků

 • Kurz byl dobře veden, doplněn praktickými cvičeními, která nás nejen osvěžila, ale i leccos naučila. Po celou dobu jsme byli všichni "ve střehu", nikdo nebyl znuděný, jak se to stává u jiných školení. ZÁVĚR → PERFEKTNÍ.
 • Kurz se mi velmi líbil a doufám, že mně bude umožněno se zúčastnit dalších kurzů s firmou Master Consulting.
 • Zatím nejlepší způsob prezentování a školení pro zlepšení managementu - dovedností.
 • Hodnotím jako přínosný pro zaměstnance ČEZ a uvítám jeho další pokračování.
 • První kurz, který mi něco dal a obohatil o spoustu nových podnětů. Velmi spokojen s programem a náplní kurzu.
 • Tvůrčí a přátelská atmosféra, bohatá náplň, srozumitelný výklad. Celkově propracované, připravené a skvěle odprezentované.
 • Po absolvování několika kurzů je tento nejlepší. Výjimečné podání.
 • Skvěle odvedená práce školitele, interaktivita při přednesu (ne nudné přednášení). Vyzdvižení témat potřebných pro danou práci a funkční zařazení ve firmě.
 • Velmi přínosný, rozvíjí osobnost, pomáhá při profesním postupu.
 • Děkuji firmě Master Consulting.
 • Kurz je kvalitní. Musím vyjádřit obdiv školiteli, dokázal přijmout zpětnou vazbu a ihned ji aplikoval do praxe. Následující den se objevila v probírané látce. Tuto schopnost má málokdo, proto ten obdiv.
 • Absolvoval jsem již několik kurzů, tento však byl jednoznačně nejlepší a dal mi nejvíc.
 • Líbil se mi. Mám z něho velice dobrý pocit. V průběhu kurzu jsem objevila spoustu návyků, které se budu snažit omezit, zlepšit či odstranit úplně.
 • Nejlepší kurz, který jsem zatím absolvoval.
 • Výborně navazující na předchozí kurzy, náměty pro budoucí témata. Bylo by vhodné případné další kurzy "objednat" u stejné agentury.
 • Kurz byl přínosem. Vše lze využít v praxi.