S&T CZ s.r.o.

S&T CZ s.r

Vybrané komentáře účastníků

 • Kurz má jednoznačný přínos pro profesní život, dobrá atmosféra a kolektivní spolupráce.
 • Spokojenost, pozitivně vnímáno z hlediska dalšího profesního rozvoje.
 • Intenzivní, přínosné, dobrá atmosféra, vzájemná výměna zkušeností.
 • Kurz byl (na rozdíl od jiných kurzů na toto téma) intenzivní, ale ne vyčerpávající. Zároveň byl poučný, motivující, a ne "vy děláte všechno špatně a já vám to tu všem za ty dva dny naložím".
 • Líbila se mi zejména situační cvičení a příklady z praxe.
 • Velmi příjemné tempo, školitelka, materiály, zpětná vazba a podněty ke zlepšení každého z nás.
 • Kurz byl vedený na velmi profesionální úrovni, v příjemném prostředí a výborným školitelem.
 • Přes počáteční nejistotu v praktičnost a použitelnost kurzu jsem nadšený a některé věci a návyky budu dělat jinak.
 • Velice mi vyhovovalo tempo kurzu a nenucené praktické cvičení.
 • Výborné, dynamické, interaktivní.
 • Hodnotím jako přínos i díky lektorovi, který ví, co dělá. Správná témata a příklady z praxe, super.
 • Velmi přínosné - doplňuje nutné a zanedbané oblasti. Nutí přemýšlet. Praktický.
 • 100 % spokojenost.
 • Získání zpětné vazby a možnost vidět se na záznamu byla velmi přínosná.
 • Kurz se mi velmi líbil, uvažovala jsem v něm i samostatně a byla jsem velmi ráda, že nám naše personální oddělení tento kurz nabídlo. Školitelka byla naprosto perfektní a budu na tento kurz dlouho s nadšením vzpomínat.
 • Byla jsem velmi spokojená, uvítám i jiné školení od firmy MC.