Schachermayer, spol. s r.o.

schachermayer

Vybrané komentáře účastníků

 • Kurzy byl proveden velmi profesionálně a pomohl mi si udělat na své spolupracovníky jasnější názor.
 • Velmi prospěšný, odnáším si několik témat a myšlenek, kterými se budu dále řídit a více se jimi zaobírat.
 • Z kurzu mám celkově dobrý pocit. Rád bych v něm pokračoval. Vnímám ho jako své obohacení.
 • Kurz byl zaměřen správně, zřejmě následoval podle poptávky objednatele, který seznámil s potřebami a činností školených.
 • Byl jsem velice spokojen se školitelem a panovanou přátelskou a tvořivou atmosférou.
 • Nad očekávání = super.
 • Přínosné, srozumitelné, poučné, koordinované, přehledné, velice dobré vybavení.
 • Kurz byl velmi dobře veden. A prospěšný pro moje lepší prodejní dovednosti.
 • Na velice dobré úrovni. Určitě mi přinesl nové náměty k přemýšlení.
 • Kompletní kurz byl velmi přínosný pro rozvoj manažerských aktivit.
 • Školení považuji za velmi profesionálně provedené, chtěl bych poděkovat Martinovi i Markétě.
 • Kurz byl proveden velmi profesionálně a na vysoké úrovni.
 • Naprostá spokojenost s praktickými ukázkami a výklady.
 • Pro mne byl kurz přínosný. Ukázal moje chyby. Mám co zlepšovat.
 • Kurz byl zajímavý a poučný. Předčil mé očekávání.
 • Byl jsem spokojený. Kurz splnil mé očekávání. Ukázal mi nedostatky, na kterých zapracuji.
 • Kurz byl upřímný, dobře vedený lektorem, výbornou formou => volná diskuze, výměna zkušeností, odborné zásahy lektora.
 • Kurz byl pro mne přínosný a řadu probádaných témat uplatním ve své práci.