Vyhodnocení

Stručný nástin běžného vyhodnocení:

  • na závěr každého kurzu vyplňují účastníci hodnotící dotazník (na přání klienta může být i po každém bloku v rámci kurzu)
  • vypracování hodnotící zprávy po absolvování kurzu, jejíž součástí je i sumář zpracovaný na základě vyplněných dotazníků
  • projednání hodnotící zprávy se zadavatelem

Na přání klienta může být vyhodnocení podrobnější, zahrnující detailnější analýzu. Odvíjí se od dohody mezi zadavatelem a realizátorem.

Vyhodnocení je také odrazovým můstkem pro zaměření dalšího školení.